Category: ve882

VE882: dcachesize

VE882: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE882: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE882: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf