Category: ve866

VE866: dcachesize

VE866: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE866: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE866: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf