Category: ve841

VE841: dcachesize

VE841: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE841: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE841: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf