Category: ve858

VE858: dcachesize

VE858: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE858: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE858: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf